หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ อบต.

ABOUT US
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
แผน

PLANNIG
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(BOX CULVERT) หมู่ที่ 3 บ้านนานอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการขุดลอกสันดอนทรายคลองแม่ระกา หมู่ที่ 9 บ้านจันทรมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 เม.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เม.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,5,9,10,12   4 เม.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านลานกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านลานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการขุดลอกสันดอนทรายคลองแม่ระกา หมู่ที่ 12 บ้านลานทองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 เม.ย. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37